Pracovní skupiny ITIKA°

V souvislosti s přípravou integrované strategie zřizuje nositel na základě výsledků analýzy stakeholderů jako své poradní orgány pracovní skupiny.   Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na tématech vydefinovaných v analytické části ISg. V pracovních skupinách jsou projednávány projektové záměry a jejich zařazení na seznam strategických projektů k financování nástroje ITI, nebo jiných zdrojů.

Zápisy z mini pracovních skupin:

Zápisy z jednání pracovních skupin:

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 21.9.2021