Sběr projektových záměrů do ITIKA°

Sběr strategických projektů do ITIKA° byl dne 31. 8. 2022 uzavřen.

Pro zařazení projektového záměru do ITIKA° byly vyhlášeny výzvy nositele.

 

Nositel strategie integrovaného nástroje ITIKA° oznamuje, že stále probíhá sběr strategických projektů do ITIKA°.

V souvislosti s řádným pokrokem plánování integrované strategie ITIKA° nositel strategie město Karlovy Vary stále sbírá  projektové záměry do databáze strategických projektů ITIKA°. Projektový záměr je možné podat elektronickou cestou na adresu b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz (b[dot]heroutova[at]mmkv[dot]cz) ve formě šablony projektové fiše.

Nositel strategie integrovaného nástroje ITIKA° oznamuje, že stále probíhá sběr strategických projektů do ITIKA°.

V souvislosti s řádným pokrokem plánování integrované strategie ITIKA° nositel strategie město Karlovy Vary stále sbírá  projektové záměry do databáze strategických projektů ITIKA°. Projektový záměr je možné podat elektronickou cestou na adresu b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz (b[dot]heroutova[at]mmkv[dot]cz) ve formě šablony projektové fiše.

Vzor šablony Ganttova diagramu pro podání projektového záměru je k dipozici zde

Vyplněný diagram zasílejte elektronickou cestou na adresu b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz (b[dot]heroutova[at]mmkv[dot]cz)

ve formě šablony projektové fiše.

Vzor Gantt.xlsx40.09 KB

Předložené projektové fiše jsou posuzovány z pohledu 3 kriterií pro výběr do strategického rámce ITIKA°.

Databáze projektových fiší byla posouzena z pohledu realizovatelnosti v integrovaném nástroji ITI, z pohledu připravenosti projektu a z pohledu strategického zaměření v rámci integrovaného řešení pro Karlovarskou aglomeraci.

Výsledkem je pracovní soubor databáze, ve které jsou jednotlivé fiše označeny případným titulem dotační podpory, uvažovaným specifickým cílem operačních programů, nebo podbarveny a označeny jako nevyhovující pro kritéria nástroje ITI s poznámkou důvodu.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKV° ze dne 14. 6. 2021.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKV° ze dne 25. 8. 2021.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKV° ze dne 31. 8. 2021.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKA° ze dne 1. 11. 2021.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKA° ze dne 4. 11. 2021.

Aktuální verze Ganttova diagramu k 23. 11. 2021 ITIKA°

gant.xlsx258.06 KB

Aktuální verze Ganttova diagramu k 4. 1. 2022 ITIKA°.

gant_0.xlsx475.37 KB

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKA° ze dne 28. 12. 2021.

Aktuální databáze projektů připravovaných do ITIKA° ze dne 28. 2. 2022, po změně struktury ISg.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 18.10.2022