Řídicí výbor IPRÚKV°

Složení Řídicího výboru IPRÚKV°

  • Nositel strategie / předseda ŘV – Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
  • Zástupce Karlovarského kraje – Ing. arch. Jaromír Musil
  • Zástupce obcí z aglomerace – Ing. Vít Hromádko 
  • Zástupce měst z aglomerace – Ing. Zdeněk Gaudek 
  • Zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje – Žaneta Salátová 
  • Zástupce Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje – Ing. Jan Novotný 
  • Zástupce Dopravního podnik Karlovy Vary – Ing. Lukáš Siřínek 
  • Zástupce Agentury pro sociální začleňování – PhDr. Pavla Radová
  • Zástupce Úřadu práce – krajská pobočka Karlovy Vary - Mgr. Alice Kalousková
  • Manažer IPRÚ (bez hlasovacího práva) – Ing. Blanka Heroutová

 

Výsledky per rollam hlasování

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 11.1.2024