Archiv výzev - ITIKA°

1 Výzva nositele A.1.1 Vzdělávání

Vyhlášení 1. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.1.1. Rozvoj vzdělávání

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 1. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.1.1 Rozvoj vzdělávání.

Pracovní schůzka se koná dne 10. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 5. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

 

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

2 Výzva nositele A.1.3 Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací

Vyhlášení 2. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.1.3. Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 2. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.1.3 Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Pracovní schůzka se koná dne 11. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 5. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

3 Výzva nositele A.3.1 Sociální infrastruktura

Vyhlášení 3. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.3.1. Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 3. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné.

Pracovní schůzka se koná dne 12. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 5. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

4 Výzva nositele A.4.1 E-služby

Vyhlášení 4. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.4.1. E-služby

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 4. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.4.1 E-služby.

Pracovní schůzka se koná dne 13. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

5 Výzva nositele B.1.1 Modrozelená infrastruktura

Vyhlášení 5. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření B.1.1. Modrozelená infrastruktura

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 5. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° B.1.1 Modrozelená infrastruktura.

Pracovní schůzka se koná dne 14. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

6 Výzva nositele B.2.2 Energetické úspory

Vyhlášení 6. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření B.2.2. Energetické úspory objektů občanské vybavenosti.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 6. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° B.2.2 Energetické úspory objektů občanské vybavenosti.

Pracovní schůzka se koná dne 17. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

7 Výzva nositele B.2.3 Udržitelné odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika.

Vyhlášení 7. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření B.2.3 Udržitelné odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 7. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° B.2.3 Udržitelné odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika.

Pracovní schůzka se koná dne 18. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

8 Výzva nositele C.1.1 Zhodnocené kulturní dědictví

Vyhlášení 8. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 8. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° C.1.1 Zhodnocené kulturní dědictví.

Pracovní schůzka se koná dne 19. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

9 Výzva nositele D.1.1 Urbanizovaná veřejná prostranství

Vyhlášení 9. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření D.1.1. Urbanizovaná veřejná prostranství

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 9. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° D.1.1 Urbanizovaná veřejná prostranství.

Pracovní schůzka se koná dne 26. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

10 Výzva nositele D.2.1 Multimodální doprava

Vyhlášení 10. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření D.2.1 Multimodální doprava - základ mobility

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 10. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° D.2.1 Multimodální doprava - základ mobility.

Pracovní schůzka se koná dne 25. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

11 Výzva nositele D.2.2 Udržitelná individuální doprava

Vyhlášení 11. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření D.2.2. Udržitelná individuální doprava

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 1. 9. 2022 vyhlašuje 11. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° D.2.2 Udržitelná individuální doprava.

Pracovní schůzka se koná dne 24. 10. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

12 Výzva nositele A.3.1 Sociální infrastruktura II.

Vyhlášení 12. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.3.1. Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 12. 1. 2023 vyhlašuje 12. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné.

Pracovní schůzka se koná dne 8. 2. 2023 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 25.10.2023