Přípravný řídicí výbor ITIKV°

Složení Řídicího výboru ITIKA°

 • Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK – předseda Přípravného výboru
 • Zástupci OSD, SMKV - bez hlasovacího práva
 • Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s., zástupce DPKV
 • Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje
 • Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru rozvoje MÚ Chodov – zástupce měst ITIKA°
 • Ing. Markéta Hendrichová, MAS Sokolovsko – zástupce MAS
 • Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Sokolov – zástupce měst ITIKA°
 • Bc. Miloslava Křimská, starostka obce Andělská Hora – zástupce obcí ITIKA°
 • Hana Střechová, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
 • Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket, zástupce obcí ITIKA°
 • Ing. Jan Novotný, jednatel Sancho Panza, zástupce Hospodářské komory
 • Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucího odboru rozvoje územního plánu města Ostrov

Jednání Přípravného řídicího výboru

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 12.12.2023