Veřejná projednání – diskusní fóra městských částí k problematickým oblastem rozvoje města - do 2019

V rámci projektu „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“, na který město v roce 2010 získalo dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, bylo nastartováno opatření k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho okrajovým částem a posílení pocitu sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary. Úkolem projektu bylo zahájit komunikaci s obyvateli o dalších rozvojových programech těchto částí a o způsobu jejich participace na správě města. Vedení města si stanovilo jako jeden z cílů rozhodování o věcech veřejných s občany, a proto od roku 2011 probíhá každoročně série 7 diskusních fór:

  • Stará Role, Počerny
  • Bohatice
  • Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky
  • Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice
  • Tuhnice, centrum, lázeňská část
  • Rybáře
  • Sedlec, Rosnice

Diskusní fórum Bohatice

Diskusní fórum Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky

Diskusní fórum Stará Role, Počerny

Diskusní fórum Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice

Diskusní fórum Tuhnice, centrum, lázeňská část

Diskusní fórum Rybáře

Diskusní fórum pro Sedlec, Čankov, Rosnice

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.11.2023