Dokument IPRÚKV°

Verze dokumentu 6.3, schválená řídícími orgány operačních programů 18. 11. 2021, je k nahlédnutí zde:

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 29.11.2021