Akční plán

Akční plán místní Agendy 21 Karlovy Vary je strategickým nástrojem pro municipalitu, který obsahuje příležitosti ke zlepšení, termíny realizace aktivit a postupných plánů, stanovení odpovědnosti a kompetencí osob, přidělené zdroje, apod. Jedná se v podstatě o postup, v němž si municipalita stanoví priority, kterých chce v daném časovém horizontu dosáhnout a strategicky se snaží stanovených priorit docílit v zájmu zlepšování všech oblastí života, jež mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě. Společný pojem, který vystihuje všechny uvedené oblasti, zní: podmínky pro kvalitní život. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 Karlovy Vary samozřejmě koresponduje s kritérii místní Agendy 21 pro statutární města.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 8.3.2024