Plán výzev IPRÚKV°

IPRÚ je finální fázi, v tomto integrovaném nástroji již nebudou vyhlášeny žádné výzvy.

Aktualizovaný plán výzev k datu 21. 6. 2021
Aktualizovaný plán výzev k datu 21. 6. 2021

Aktualizovaný plán výzev k datu 2. 7. 2021

Aktualizovaný plán výzev k datu 1. 12. 2021. V současné chvíli je IPRÚKV° již konce programového období. Další výzvy již nejsou plánované a harmonogram strategie je naplněn.  Jeho přehled je k dipozici níže.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 14.6.2022