CIVINET

Statutární město Karlovy Vary se dne 15. listopadu 2014 stalo spolu s Olomoucí a Jihlavou jedním ze zakládajících členů CIVINETu. Tato města tvoří zároveň první Řídící radu spolku, která směřuje a rozvíjí aktivity CIVINETu, zastupuje spolek navenek a řídí rozpočet spolku.

CIVINET Česká a Slovenská republika je jednou z deseti organizací CIVINET, které v Evropě fungují na principu jazykovém – sdružují města ze zemí, které používají jazyk/jazyky vzájemně srozumitelné. Cílem CIVINETů je zprostředkovat zkušenost evropských měst především s iniciativou CIVITAS a zaváděním opatření k udržitelné mobilitě v místním jazyce a snížit tak jazykovou a kulturní bariéru mezi městy EU, propagovat inovativní řešení k udržitelné mobilitě na úrovni měst a zprostředkovat komunikaci mezi místní, národní a evropskou úrovní.

Činnost vyvíjí tyto CIVINETy: Frankofonní, Španělsko a Portugalsko, Velká Británie a Irsko, Itálie, Slovinsko a Chorvatsko, Nizozemí a Flandry, Německy mluvící, Maďarský, Polský a Česká a Slovenská republika. CIVINETy tak pokrývají 17 členských států EU a mají celkem 225 členů z celé Evropy.

Náplň všech sítí CIVINET je tvořena se stejným záměrem: zajistit městům dostatečné zázemí pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojených rámcových opatření. Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jak na evropské úrovni (výměna know-how v tématech CIVITAS), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních). CIVINET Česká a Slovenská republika bude ve velké míře využívat i těchto příležitostí.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.5.2021