MPINRAP

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027

Nástroj ITI musí být zpracován v souladu s Metodickým pokynem k integrovaným nástrojům (MPINRAP). V MPINRAP jsou uvedeny základní principy a požadavky na přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 1.2.2022