VÝZVY ITIKA°

Výzvy nositele ITIKA° pro sběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie

Nositel ITIKA° plánuje v období od 1. 9. - 30. 9. 2022 vyhlásit výzvy nositele pro sběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie v těchto opatřeních:

 • Výzva č. 1 pro opatření strategie A.1.1 Rozvoj vzdělávání
 • Výzva č. 2 pro opatření strategie A.1.3 Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • Výzva č. 3 pro opatření strategie A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné
 • Výzva č. 4 pro opatření strategie A.4.1 E- služby
 • Výzva č. 5 pro opatření strategie B.1.1 Modrozelená infrastruktura
 • Výzva č. 6 pro opatření strategie B.2.2 Energetické úspory objektů občanské vybavenosti
 • Výzva č. 7 pro opatření strategie B.2.3 Udržitelné odpadové hospodářství
 • Výzva č. 8 pro opatření strategie C1.1. Zhodnocené kulturní dědictví
 • Výzva č. 9 pro opatření strategie D.1.1 Urbanizovaná veřejná prostranství
 • Výzva č. 10 pro opatření strategie D.2.1 Multimodální doprava - základ mobility
 • Výzva č. 11 pro opatření strategie D.2.2 Udržitelná individuální doprava
 • Výzva č. 12 pro opatření strategie A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné - dosběr

 

 

 

Výzvy 2021 - 2027

V programovém období 2021 - 2027 budou vyhlašovány pouze výzvy nositele ITIKA°. Účelem výzev ITIKA° je sběr projektových záměrů na seznam  strategických projektů pro naplnění akčního plánu ITIKA°.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 14.3.2023