VÝZVY ITIKA°

Výzvy nositele ITIKA° pro sběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie

Nositel ITIKA° plánuje v období od 1. 10. - 24. 10. 2024 vyhlásit výzvy nositele pro dosběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie v těchto opatřeních:

 • Výzva č. 13 pro opatření strategie A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné
 • Výzva č. 14 pro opatření strategie D.2.1 Multimodální doprava - základ mobility - aktivita CYKLODOPRAVA

   

Výzvy nositele ITIKA° pro sběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie

Nositel ITIKA° plánuje v období od 1. 9. - 30. 9. 2022 vyhlásit výzvy nositele pro sběr projektových záměrů do programových rámců Akčního plánu strategie v těchto opatřeních:

 • Výzva č. 1 pro opatření strategie A.1.1 Rozvoj vzdělávání
 • Výzva č. 2 pro opatření strategie A.1.3 Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • Výzva č. 3 pro opatření strategie A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné
 • Výzva č. 4 pro opatření strategie A.4.1 E- služby
 • Výzva č. 5 pro opatření strategie B.1.1 Modrozelená infrastruktura
 • Výzva č. 6 pro opatření strategie B.2.2 Energetické úspory objektů občanské vybavenosti
 • Výzva č. 7 pro opatření strategie B.2.3 Udržitelné odpadové hospodářství
 • Výzva č. 8 pro opatření strategie C1.1. Zhodnocené kulturní dědictví
 • Výzva č. 9 pro opatření strategie D.1.1 Urbanizovaná veřejná prostranství
 • Výzva č. 10 pro opatření strategie D.2.1 Multimodální doprava - základ mobility
 • Výzva č. 11 pro opatření strategie D.2.2 Udržitelná individuální doprava
 • Výzva č. 12 pro opatření strategie A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné - dosběr

Výzvy 2021 - 2027

V programovém období 2021 - 2027 budou vyhlašovány pouze výzvy nositele ITIKA°. Účelem výzev ITIKA° je sběr projektových záměrů na seznam  strategických projektů pro naplnění akčního plánu ITIKA°.

Zapojte se

 • Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje s některým z uvedených specifických cílů a opatření ITIKA°.
 • Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).
 • Projektový záměr odešlete ve formátu .pdf, .docx na e-mail b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz (b[dot]heroutova[at]mmkv[dot]cz).
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).
 • Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.
 • Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení do programového rámce daného operačního programu.
 • Po schválení programového rámce* vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Karlovarské aglomerace - ITIKA°.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi schválením programového rámce ze strany řídicího orgánu a vydáním vyjádření Řídicího výboru může dojít k časovému prodlení v souvislosti s termínem vyhlášení výzev řídicích orgánů a uveřejněním pravidel pro žadatele a příjemce v jednotlivých operačních programech.

Harmonogram výzev

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 19.7.2024