Aktuality

Kotlíkové půjčky 27.05.2021
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým osobám na…
ITI - Informace pro veřejnost 26.05.2021
Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem, který stanovuje potřeby a problémy městské aglomerace a bude sloužit jako podklad…
Vyhlášené výzvy 18.05.2021
Integrovaný plán rozvoj území Karlovy Vary - přehled vyhlášených výzev naleznete zde.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 27.5.2021