Dokumenty

Dokumenty ITIKA°

Schvalování ITIKA°

 

Dne 4. 5. 2023 schválen programový rámec IROP pro ITIKA°.

Dne 25. 4. 2023 schválen programový rámec OP JAK pro ITIKA°.

Dne 20. 4. 2023 schválen programový rámec OPD pro ITIKA°.

Dne 13. 4. 2023 podání programové rámce IROP, OP JAK a OPD do systému ISKP 21+ k hodnocení.

Dne 4. 4. 2023 bylo projednáno vypořádání II. připomínek a programových rámců Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Dne 15. 3. 2023 schválena MMR koncepční část strategie ITIKA°.

Dne 6. 3. 2023 předloženo prostřednicvtím MS 21+ k hodnocení MMR OSA.

Dne 28. 2. 2023 projednáno vypořádání II. připomínek v ŘV ITIKA° Radou města Karlovy Vary.

Dne 17. 2 .2023 per rollam projednáno vypořádání II. připomínek v ŘV ITIKA°.

Dne 7. 2. 2023 byly prostřednictvím systému MS 2021 zaslány II. připomínky ŘO MRR k dokumentu strategie.

Dne 20. 12. projednáno schválení vypořádání I. připomínek v ZM MMKV.

Dne 21. 10. 2022 bylo formou per rollam v ŘV ITIKA° projednáno znění vypořádání připomínek a doporučeno RM v termínu 15. 11. 2022 ke schválení.

Dne 19. 9. 2022 byly prostřednictvím systému MS 2021 zaslány připomínky ŘO MRR k dokumentu strategie.

Dne 1. 7. 2022 byla strategie ITIKA° předložena prostřednictvím systému MS 2021 k hodnocení.

Dne 21. 6. 2022 bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary  projednáno a schváleno finální znění strategie ITIKA°.

Dne 7. 6. 2022 bylo Radou města Karlovy Vary  projednáno a schváleno finální znění strategie ITIKA°.

Dne 24. 5. 2022 bylo Řídícím výborem ITIKA° projednáno a schváleno finální znění strategie ITIKA°.

 

Veřejné projednávání ITIKA°

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrovaného nástroje

„Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace“ (ITIKA°)

oznamuje, že

 veřejné projednávání návrhu dokumentu připravované strategie ITIKA°

pro programové období 2021 – 2027

se uskuteční dne 20. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hodin,

 v Lidovém domě Karlovy Vary, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role.

Návrh koncepce strategie je dostupný na webových stránkách  

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty

Dne 14. 4. 2022 byly v návaznosti na podobu operačních programů provedeny textové korektury dokumentu ITIKA°.

Dne 8. 3. 2022 byly provedeny textové korektury strategické části verze 1.0 dokumentu ITIKA°.

Dne 25. 2. 2022 doznala struktura verze 1.0 Strategie ITIKA° zjednodušení. Zeštíhlení struktury je výsledkem kontroly zapojení dotačních zdrojů podpory. Umožní snazší orientaci v cílech strategie a struktura tak nyní odpovídá MPINRAP.

V souvislosti s touto změnou bude přepracována a aktualizována i databáze projektů.

Dne 25. 2. 2022 doznala struktura verze 1.0 Strategie ITIKA° zjednodušení. Zeštíhlení struktury je výsledkem kontroly zapojení dotačních zdrojů podpory. Umožní snazší orientaci v cílech strategie a struktura tak nyní odpovídá MPINRAP.

V souvislosti s touto změnou bude přepracována a aktualizována i databáze projektů.

Dne 8. 2. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 8. 2. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 4. 1. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 1. 11. 2021 byla předána pracovní verze strategie v nové grafické podobě.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 12.12.2023