Dokumenty

Veřejné projednávání ITIKA°

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrovaného nástroje

„Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace“ (ITIKA°)

oznamuje, že

 veřejné projednávání návrhu dokumentu připravované strategie ITIKA°

pro programové období 2021 – 2027

se uskuteční dne 20. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hodin,

 v Lidovém domě Karlovy Vary, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role.

Návrh koncepce strategie je dostupný na webových stránkách  

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty

Dne 14. 4. 2022 byly v návaznosti na podobu operačních programů provedeny textové korektury dokumentu ITIKA°.

Dne 8. 3. 2022 byly provedeny textové korektury strategické části verze 1.0 dokumentu ITIKA°.

Dne 25. 2. 2022 doznala struktura verze 1.0 Strategie ITIKA° zjednodušení. Zeštíhlení struktury je výsledkem kontroly zapojení dotačních zdrojů podpory. Umožní snazší orientaci v cílech strategie a struktura tak nyní odpovídá MPINRAP.

V souvislosti s touto změnou bude přepracována a aktualizována i databáze projektů.

Dne 25. 2. 2022 doznala struktura verze 1.0 Strategie ITIKA° zjednodušení. Zeštíhlení struktury je výsledkem kontroly zapojení dotačních zdrojů podpory. Umožní snazší orientaci v cílech strategie a struktura tak nyní odpovídá MPINRAP.

V souvislosti s touto změnou bude přepracována a aktualizována i databáze projektů.

Dne 8. 2. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 8. 2. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 4. 1. 2022 byla předána pracovní verze 1.0 Strategie ITIKA° v nové grafické podobě.

Dne 1. 11. 2021 byla předána pracovní verze strategie v nové grafické podobě.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 2.5.2022