Informace pro veřejnost

Průběh realizace IPRÚKV

 • v ČR 13 aglomerací s integrovanými strategiemi
 • IPRÚKV° schváleno v srpnu 2016 jako první v ČR
 • alokace celkem téměř 853 609 266,06 Kč, z toho:
  • 734 609 273,06 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu
  • 119 000 000,00 Kč z Operačního programu Zaměstnanost

Od konce roku 2016 město jako nositel vyhlašuje výzvy, které 62. výzvou ukončují programové období 2014 - 2020.

Dosud realizované projekty IPRÚKV°:

 • Telematika: 6 projektů DPKV 
  • Odbavovací systém
  • Inteligentní zastávky
  • Informační prvky ve vozech
  • Prefernece vozidel MHD na semaforech 
  • Sběrná aplikace
 • Přestupní terminály: 4 projekty 
  • Horní nádraží KV
  • Nádražní ulice Loket
  • Tržnice KV
  • Horní terminál Loket (v přípravě)
 • Podpora zaměstnanosti: 11 projektů neziskových organizací
 • Sociální práce: 2 projekty města KV a 2 neziskových organizací
 • Památky: 4 projekty
  • Rekonstrukce střechy divadla Karlovy Vary
  • Goethova vyhlídka
  • Sadová kolonáda
  • Mlýnská kolonáda
 • Silnice: 5  projektů KSÚSKK
  • Průtah Fojtov
  • Fojtov - Děpoltovice
  • Hroznětín - Odeř
  • Průtah Děpolotovice
  • Průtah Odeř
  • Lesík - Bernov
 • cyklostezky: 5 projektů
  • Doubský - Dvorský most
  • A2 Tašovice - Dvory
  • A5 Meandr Ohře - Tuhnická lávka
  • A6 Chebský most - Tuhnická lávka
  • Chodov - Loket
 • autobusy: 4 projekty - DPKV na pořízení nízkoemisních vozidel VHD
 • školy: vybudování odborných učeben

Nástroj IPRÚKV° je v závěru roku 2021 u konce programového odbobí (2014 - 2020).

Poskytnutá alokace nástroje je z 96,16 % přidělena podaným záměrům. 

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 7.11.2023