Fórum města Karlovy Vary - do 2021

Fórum města Karlovy Vary je ročně se opakující veřejné projednání o problematických oblastech, rozvoji a plánovaných projektech.Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Cílem tohoto veřejného projednání je získat co neširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Součástí veřejné diskuse je mimo jiné i volba 10 problémů města a vypořádání "10P", které vzešly z předchozího celoměstského fóra. Na veřejnou debatu o směřování Karlových Varů navazují diskusní fóra pro jednotlivé městské části.

Fórum města Karlovy Vary 2020 se nekonalo z důvodu pandemie "Covid-19".

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.11.2023