Řídicí výbor ITIKA°

Ustavení Řídicího výboru ITIKA°

Na jednání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 20. 4. 2021 byl ustaven Řídicí výbor ITIKA°, jehož činnost bude navazovat na práci dosavadního Přípravného řídicího výboru ITIKA°. Personální složení Řídicího výboru vychází z analýzy stakeholderů analytické části dokumentu strategie ITIKA°.

Personální obsazení Řídicího výboru ITIKA° je ve složení:

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary - předseda ŘV ITIKA°
 • Ing. Lubomír Kovář, náměstek primátorky, zástupce RSK - místopředseda ITIKA°
 • Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje
 • Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s.
 • Ing. Zdeněk Gaudek, zástupce měst ITIKA°
 • Ing. Markéta Hendrichová, zástupce MAS Sokolovsko
 • Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce měst ITIKA°
 • Mgr. Jana Těžká, zástupce o.p.s.
 • Ing. Jan Novotný Krajská hospodářská komora
 • Ing. Zdeněk Bednář, zástupce měst ITIKA°
 • Ing. Alexandra Fürbachová, zástupce měst ITIKA°

23. jednání ŘV ITIKA° 10. 4. 2024 per rollam

22. jednání ŘV ITIKA° 25. 3. 2024 per rollam

21. jednání ŘV ITIKA° 21. 2. 2024

20. jednání ŘV ITIKA° 15. 1. 2024 per rollam

19. jednání ŘV ITIKA° 20. 12. 2023 per rollam

18. jednání ŘV ITIKA° 15. 12. 2023 per rollam

17. jednání ŘV ITIKA° 31. 10. 2023 per rollam

16. jednání ŘV ITIKA° 26. 9. 2023 MMKV 5. patro 9:00 hodin

15. jednání ŘV ITIKA° per rollam do 19. 7. 2023 do 12: 00 hodin

14. jednání ŘV ITIKA° 14. 3. 2023 - 9:00 hodin MMKV

13. jednání ŘV ITIKA° Per rollam do 17. 2. 2023 - 10:00 hodin

12. jednání ŘV ITIKA° Per rollam do 16. 2. 2023 - 10:00 hodin

11. jednání ŘV ITIKA° Per rollam do 10. 1. 2023

10. jednání ŘV Rozhledna Diana 6. 12. 2022

9. jednání ŘV per rollam 21. 10. 2022

8. jednání ŘV per rollam 4. 10. 2022

7. jednání ŘV per rollam 21. 9. 2022

6. jednání ŘV 7. 9. 2022

5. jednání ŘV 24. 5. 2022

4. jednání ŘV 11. 4. 2022

3. jednání ŘV 3. 3. 2022

2. jednání ŘV 28. 6. 2021

1. jednání ŘV 13. 5. 2021 online

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 10.4.2024