Řídicí výbor ITIKA°

Ustavení Řídicího výboru ITIKA°

Na jednání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 20. 4. 2021 byl ustaven Řídicí výbor ITIKA°, jehož činnost bude navazovat na práci dosavadního Přípravného řídicího výboru ITIKA°. Personální složení Řídicího výboru vychází z analýzy stakeholderů analytické části dokumentu strategie ITIKA°.

Personální obsazení Řídicího výboru ITIKA° je ve složení:

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary - předseda ŘV ITIKA°
 • Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK - místopředseda ITIKA°
 • Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje
 • Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s.
 • Ing. Zdeněk Gaudek, zástupce měst ITIKA°
 • Ing. Markéta Hendrichová, zástupce MAS Sokolovsko
 • Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce měst ITIKA°
 • Mgr. Jana Těžká, zástupce o.p.s.
 • Hana Střechová, zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
 • Ing. Mgr. Petr Adamec, zástupce měst ITIKA°
 • Ing. Alexandra Fürbachová, zástupce měst ITIKA°

4. jednání ŘV 11. 4. 2022

3. jednání ŘV 3. 3. 2022

2. jednání ŘV 28. 6. 2021

1. jednání ŘV 13. 5. 2021 online

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 13.4.2022