Projekty vyhlašované městem

Statutární město Karlovy Vary (dále jen SMKV) a Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. (dále jen DPKV) předložili do dopravních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím integrované strategie IPRÚKV° několik projektů.

SMKV předložil čtyři projekty na rekonstrukci stávajících či výstavbu nových cyklostezek. Konkrétně jde o úseky A2 Tašovice – Dvory, úsek Doubský – Dvorský most, úsek A5 Meandr Ohře - Tuhnická lávka a A6 Chebský most - Tuhnická lávka.

Dalším projektem, jehož předkladatelem je SMKV byl projekt s názvem Přestupní uzel Horní nádraží – úprava přednádražního prostoru. Souběžně s probíhající rekonstrukcí lávky přes Horní nádraží a probíhajícími projekty SŽDC, státní společnost, proběhla celková revitalizace okolí Horního nádraží.

DPKV předložil celkem čtyři projekty na pořízení nízkopodlažních autobusů na pohon CNG. První část dodávky autobusů se uskutečnila v roce 2019, další v roce 2020 a 2021, poslední bude realizována v roce 2022.

Další projektové záměry byly v oblasti telematiky a jedná se o inovativní prvky v řízení a bezpečnosti dopravy. V rámci předložených projektů došlo k vybavení části zastávek MHD inteligentními panely, novým informačním systémem byla vybavena rovněž centrální přestupní stanice Tržnice. Dále došlo k modernizaci dispečinku DPKV. V rámci dalšího projektu došlo k vybavení některých autobusů MHD kamerami za účelem zajištění větší bezpečnosti osob a jejich odbavení při nástupu i výstupu z vozidla. Jeden z projektů byl zaměřen na realizaci preference autobusů MHD na světelných křižovatkách ve městě za účelem zrychlení a zvýšení plynulosti přepravy. Poslední projekt tohoto opatření jekoncipován jako sběrná aplikace dopravní infromací k efektivní optimalizaci provozních potřeb hromadné veřejné dopravy.

SMKV zrealizovalo v rámci obnovy památek čtyři projekty - Obnovu Goethovy vyhlídky v Karlových Varech - stavební úpravu střechy a obnovu fasády Karlovarského městského divadla, dílčí úpravu Sadové kolonády a rekonstrukci Mlýnské kolonády.

V rámci opatření týkající se modernizace učeben byly SMKV zrealizovány ZŠ Poštovní - příroda mého okolí - učebna chemie, kabinet a schodišťová plošina a ZŠ Truhlářská 19 - dílny, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna), Karlovy Vary, ZŠ 1. máje – učebna přírodopisu a zeměpisu, včetně vybavení, Karlovy Vary, ZŠ jazyků – učebna polytechniky a společná učebna fyziky a chemie, včetně kabinetů a vybavení. V rámci poslední výzvy opatření jsou připravovány projekty, které dočerpají poskytnutou alokaci.

 

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 30.11.2021