Pracovní skupiny ITIKA°

Jednání pracovní skupiny OPZ+ ITIKA° 10. 8. 2022 MMKV

Pracovní skupina OPZ+ k ITIKA° projednala a zhodnotila dne 10. 8. 2022 soubor předložených záměrů, výsledky kontrolních listů a sestavila návrh Seznamu strategických projektů pro programový rámec OPZ+, jako podklad pro 6. jednání ŘV ITIKA°.

 

Jednání Pracovní skupiny ILAB ITIKA° 10. 5. 2022 online

Minitým ITIKA° projednal dne 10. 5. 2022 problematiku nastevení kritérií 2. výzvy ITIKA° a projektového záměru ILAB v.v.i.

 

Jednání Pracovní skupiny B.1 Funkční ekosystém ITIKA° 9. 3. 2022 MMKV

Nositel ITIKA° oznamuje, že dne 9. 3. 2022 bude v pracovní skupině B.1 projednávat problematiku projektových záměrů oblasti modrozelené oblasti, spadajících do operačního programu OPŽP SC 1.3.

Zájemci o problematiku se mohou dostavit dne 9. 3. 2022 od 9:00 hodin na jednání do 3. patra zasedací místnosti MMKV, Moskevská 21.

Jednání pracovní skupiny je veřejné a otevřené (za dodržení zdravotních nařízení vlády). 

 

Jednání Pracovní skupiny A3 Důstojný život a péče v aglomeraci ITIKA° 2. 3. 2022 MMKV

Nositel ITIKA° oznamuje, že dne 2. 3. 2022 bude v pracovní skupině A3 projednávat problematiku projektových záměrů sociální oblasti, spadajících do tohoto operačního programu.

Zájemci o problematiku se mohou dostavit dne 2. 3. 2022 od 9:00 hodin na jednání do 3. patra zasedací místnosti MMKV.

Jednání pracovní skupiny je veřejné a otevřené (za dodržení zdravotních nařízení vlády). 

 

Jednání Pracovní skupiny OPZ + ITIKA° 16. 2. 2022 MMKV

Nositel ITIKA° oznamuje, že dne 16. 2. 2022 bude v pracovní skupině OPZ+ projednávat problematiku projektových záměrů sociální oblasti, spadajících do tohoto operačního programu.

Zájemci o problematiku se mohou dostavit dne 16. 2. 2022 od 9:00 hodin na jednání do 3. patra zasedací místnosti MMKV.

Jednání pracovní skupiny je veřejné a otevřené (za dodržení zdravotních nařízení vlády). 

Zápis a výsledky (seznam strategických projektů v opatření) jednání pracovní skupiny jsou k dispozici zde.

Jednání Pracovní skupiny cyklo ITIKA° 19. 1. 2022 MMKV

Minitým ITIKA° projednal dne 19. 1. 2022 problematiku projektových záměrů v cyklodopravě.

 

Jednání Pracovní skupiny OPZ + ITIKA° 12. 1. 2022 MMKV

Minitým ITIKA° projednal dne 12. 1. 2022 problematiku projektových záměrů OPZ +.

 

Jednání Pracovní skupiny Vzdělávání ITIKA° 5. 1. 2022 MMKV

Minitým ITIKA° projednal dne 5. 1. 2022 problematiku projektových záměrů vzdělávání.

 

Jednání Pracovní skupiny ILAB ITIKA° 3. 12. 2021 online

Minitým ITIKA° projednal dne 3. 12. 2021 problematiku projektových záměrů ILAB v.v.i.

 

Společné jednání Pracovních skupin ITIKA° 5. 11. 2021

Minitým ITIKA° svolává na den 5. 11. 2021 společné jednání pracovních skupin ITIKA°. Jednání se, vzhledem ke zhoršování situace výskytu nákazy COVID-19, uskuteční online 9:00 hodin na platformě JIT SI. Link pro jednání je k dispozici zde:  ITIK Vintegrovanářešení | Jitsi Meet

Cílem jednání je seznámit předkladatele s dovadním postupem realizace strategie ITIKA° a úkoly pro plánování navazujících etap.

Jednací řád a složení pracovních skupin

V souvislosti s přípravou integrované strategie zřizuje nositel na základě výsledků analýzy stakeholderů jako své poradní orgány pracovní skupiny.   Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na tématech vydefinovaných v analytické části ISg. V pracovních skupinách jsou projednávány projektové záměry a jejich zařazení na seznam strategických projektů k financování nástroje ITI, nebo jiných zdrojů.

Zápisy z mini pracovních skupin:

Zápisy z jednání pracovních skupin:

Společné PS k obsahu databáze sebraných projektů

Dne 16. 10. 2020 elektronicky vyzval nositel stakehodlery k aktualizaci popisu předkládaných projektových záměrů ve smyslu požadavku MP INRAP pro 21+.

Oslovení předkladatelů k doplnění popisu předkládaných projektů do ITIKV°

Dne 14. 9. 2020 elektronicky oslovil předkladatele k doplnění popisu předkládaných projektů so strategie ITIKV°.

Ustavující pracovní skupiny ITIKV°

Dne 11. - 12. 8. 2020 uspořádal nositel ITIKV° ustavující setkání účastníků pracovních skupin pro přípravu strategie ITIKV°.

Jednání probíhala na MMKV dle stanovených tematických oblastí budoucí struktury ITIKV° za účasti zpracovatele SPF Group, s.r.o. a stakeholderů Karlovarské aglomerace.

Pracovní skupiny a jejich členové

Pro přípravu strategie ITIKV° byly ustaveny základní pracovní skupiny dle tematických oblastí předpokládané struktury dokumentu.

Jsou to:

A - REAKTIBILTA

B- REVITALIZACE

C-REVALVACE

D-REGENARCE

E-RENESANCE

Do pracovních skupin byli nominováni členové z řad odborníků i předkladatelů projektových záměrů. Složení pracovní skupin může být flexibilně upravováno a svoláváno v závislosti na projednávaných oblastech.  Mohou být vytvořeny skupiny k projednání konkrétních záměrů (mini skupiny), či témat (konkrétní problém aglomerace), opatření (budoucí strategie), nebo celé oblasti (strategického cíle).

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 12.12.2023