Pracovní skupiny ITIKA°

Společné jednání Pracovních skupin ITIKA° 5. 11. 2021

Minitým ITIKA° svolává na den 5. 11. 2021 společné jednání pracovních skupin ITIKA°. Jednání se, vzhledem ke zhoršování situace výskytu nákazy COVID-19, uskuteční online 9:00 hodin na platformě JIT SI. Link pro jednání je k dispozici zde:  ITIK Vintegrovanářešení | Jitsi Meet

Cílem jednání je seznámit předkladatele s dovadním postupem realizace strategie ITIKA° a úkoly pro plánování navazujících etap.

V souvislosti s přípravou integrované strategie zřizuje nositel na základě výsledků analýzy stakeholderů jako své poradní orgány pracovní skupiny.   Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na tématech vydefinovaných v analytické části ISg. V pracovních skupinách jsou projednávány projektové záměry a jejich zařazení na seznam strategických projektů k financování nástroje ITI, nebo jiných zdrojů.

Zápisy z mini pracovních skupin:

Zápisy z jednání pracovních skupin:

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 8.11.2021