MPIN

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020

IPRÚ muselo být zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k integrovaným nástrojům (MPIN), který byl schválen v srpnu 2014 vládou. V MPIN jsou uvedeny základní principy a požadavky na přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 6.5.2021