VÝZVY ITIKA°

12 Výzva nositele A.3.1 Sociální infrastruktura II.

Vyhlášení 12. výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů pro opatření A.3.1. Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie ITIKA° (Integrovaná územní investice Karlovy Vary) dne 12. 1. 2023 vyhlašuje 12. výzvu nositele k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné.

Pracovní schůzka se koná dne 8. 2. 2023 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 3. patra v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 18.8.2022