Studentský parlament

Účast žáků ZŠ Truhlářská na Fóru Zdravého města Karlovy Vary v roce 2012 dala impuls pro vytvoření Studentského parlamentu v Karlových Varech. Dne 12. 12. 2012 se uskutečnila koordinační schůzka s řediteli a učiteli škol, jejichž žáci měli zájem zapojit se do Studentského parlamentu. Schůzky se zúčastnili nejen ředitelé a učitelé, ale i samotní studenti. Do parlamentu se zapojilo šest základních škol (Dukelských hrdinů, Truhlářská, Krušnohorská, Poštovní, Libušina, J. A. Komenského) a tři střední školy (Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Střední škola logistická). První zasedání Studentského parlamentu zahájil primátor města Ing. Petr Kulhánek dne 23. ledna 2013.

V roce 2014 se Studentský parlament v Karlových Varech rozrostl, jeho členy se nově stali zástupci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do projektu, jehož cílem je mapovat názory karlovarských školáků a studentů na dění ve městě, je již zapojeno 12 základních a středních škol. Studentský parlament se schází jednou za dva měsíce a je jednou z mnoha aktivit, v rámci kterých vedou představitelé města přímou debatu s veřejností a odpovídají na konkrétní dotazy a podněty. Zasedání probíhají formou losování dotazů a podnětů, které žáci zasílají v průběhu roku koordinátorce místní Agendy 21 Karlovy Vary. O tom, že tato mladá generace také vnímá mnoho problémů ve městě, avšak z jiného pohledu, nasvědčují i témata, o kterých mají zájem diskutovat.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 4.5.2022