Archiv výzev - IPRÚKV°

Vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy
22.12.2016
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.01.2017
Termín konání pracovní skupiny
27.01.2017

Vyhlášení 2. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy
22.12.2016
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.01.2017
Termín konání pracovní skupiny
27.01.2017

Vyhlášení 3. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů.

Termín vyhlášení výzvy
16.02.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
06.03.2017
Termín konání pracovní skupiny
17.03.2017

Vyhlášení 4. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rekontrukce a modernizace silnic III. tříd.

Termín vyhlášení výzvy
16.02.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
06.03.2017
Termín konání pracovní skupiny
17.03.2017

Vyhlášení 5. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Cykloodoprava

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodooprava

Termín vyhlášení výzvy
16.02.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
06.03.2017
Termín konání pracovní skupiny
17.03.2017

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat. 

Vyhlášení 6. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 3. 2017 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy
16.03.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.03.2017
Termín konání pracovní skupiny
10.04.2017

Vyhlášení 7. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „TERMINÁLY“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů – TERMINÁLY.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Vyhlášení 8. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Vyhlášení 9. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektových záměrů – NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Vyhlášení 10. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů – OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 21. 03. 2018 oznamuje Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol.

Popis zjištěného stavu:
V rámci výzev č. 10, 11 a 12 nositele IPRÚ Karlovy Vary byly již předloženy všechny žádosti o podporu ve vazbě na projednané projektové záměry. Ukončení příjmu žádostí o podporu je v systému nastaveno 
u výzvy č. 10 do 30. 4. 2019 a u výzev č. 11 a 12 do 31. 10. 2022. Z důvodu nezájmu žadatelů o výše uvedené výzvy připravil nositel nové výzvy obdobného zaměření, v nichž zohlednil jednak zjištění 
o absorpční kapacitě a jednak revizi výzev Řídicího orgánu IROP a současně plánuje využít volné alokace z výzev č. 10, 11 a 12 pro projektové záměry a žádosti o podporu v rámci nově připravených výzev nositele stejného zaměření.

Výzvy č. 10, 11 a 12 byly vyhlášeny jako výzvy nositele ve znění vzoru výzvy nositele verze 1.3, tj. texty výzev nositele neobsahují termín pro ukončení předkládání žádostí o podporu (pro text výzev byl použit vzor s platností do 27. 8. 2017). Tento termín je nastaven pouze v systému a jedná se, z pohledu předkládání žádostí o podporu, o výzvy průběžné. 

Termín ukončení příjmů žádostí o podporu: 23. 04. 2018

Vyhlášení 11. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 11 Infrastruktura středních škol

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 21. 03. 2018 oznamuje Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol.

Popis zjištěného stavu:
V rámci výzev č. 10, 11 a 12 nositele IPRÚ Karlovy Vary byly již předloženy všechny žádosti o podporu ve vazbě na projednané projektové záměry. Ukončení příjmu žádostí o podporu je v systému nastaveno 
u výzvy č. 10 do 30. 4. 2019 a u výzev č. 11 a 12 do 31. 10. 2022. Z důvodu nezájmu žadatelů o výše uvedené výzvy připravil nositel nové výzvy obdobného zaměření, v nichž zohlednil jednak zjištění 
o absorpční kapacitě a jednak revizi výzev Řídicího orgánu IROP a současně plánuje využít volné alokace z výzev č. 10, 11 a 12 pro projektové záměry a žádosti o podporu v rámci nově připravených výzev nositele stejného zaměření.

Výzvy č. 10, 11 a 12 byly vyhlášeny jako výzvy nositele ve znění vzoru výzvy nositele verze 1.3, tj. texty výzev nositele neobsahují termín pro ukončení předkládání žádostí o podporu (pro text výzev byl použit vzor s platností do 27. 8. 2017). Tento termín je nastaven pouze v systému a jedná se, z pohledu předkládání žádostí o podporu, o výzvy průběžné. 

Termín ukončení příjmů žádostí o podporu: 23. 04. 2018

Vyhlášení 12. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
16.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
11.07.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 12 Infrastruktura základních škol

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 21. 03. 2018 oznamuje Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol.

Popis zjištěného stavu:
V rámci výzev č. 10, 11 a 12 nositele IPRÚ Karlovy Vary byly již předloženy všechny žádosti o podporu ve vazbě na projednané projektové záměry. Ukončení příjmu žádostí o podporu je v systému nastaveno 
u výzvy č. 10 do 30. 4. 2019 a u výzev č. 11 a 12 do 31. 10. 2022. Z důvodu nezájmu žadatelů o výše uvedené výzvy připravil nositel nové výzvy obdobného zaměření, v nichž zohlednil jednak zjištění 
o absorpční kapacitě a jednak revizi výzev Řídicího orgánu IROP a současně plánuje využít volné alokace z výzev č. 10, 11 a 12 pro projektové záměry a žádosti o podporu v rámci nově připravených výzev nositele stejného zaměření.

Výzvy č. 10, 11 a 12 byly vyhlášeny jako výzvy nositele ve znění vzoru výzvy nositele verze 1.3, tj. texty výzev nositele neobsahují termín pro ukončení předkládání žádostí o podporu (pro text výzev byl použit vzor s platností do 27. 8. 2017). Tento termín je nastaven pouze v systému a jedná se, z pohledu předkládání žádostí o podporu, o výzvy průběžné. 

Termín ukončení příjmů žádostí o podporu: 23. 04. 2018

Vyhlášení 13. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání projektových záměrů –Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
31.07.2017
Termín konání pracovní skupiny
17.08.2017

Vyhlášení 14. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 15. 06. 2017 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání projektových záměrů – ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Termín vyhlášení výzvy
15.06.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.06.2017
Termín konání pracovní skupiny
10.07.2017

Vyhlášení 15. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 15. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava II.

Termín vyhlášení výzvy
27.09.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
13.10.2017
Termín konání pracovní skupiny
19.10.2017

Vyhlášení 16. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Telematika pro veřejnou dopravu II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových záměrů – Telematika pro veřejnou dopravu II.

Termín vyhlášení výzvy
27.09.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
13.10.2017
Termín konání pracovní skupiny
19.10.2017

Vyhlášení 17. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "VYTVÁŘENÍ NABÍDKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel".

Termín vyhlášení výzvy
19.10.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
15.11.2017
Termín konání pracovní skupiny
20.11.2017

Vyhlášení 18. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC III. TŘÍD (II. KOLO)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 18. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (II.kolo)"

Termín vyhlášení výzvy
19.10.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
15.11.2017
Termín konání pracovní skupiny
20.11.2017

Vyhlášení 19. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Terminály II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 19. výzvu k předkládání projektových záměrů – Terminály II.

Termín vyhlášení výzvy
07.12.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.01.2018
Termín konání pracovní skupiny
12.01.2018

Vyhlášení 20. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava III

Termín vyhlášení výzvy
07.12.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.01.2018
Termín konání pracovní skupiny
12.01.2018

Vyhlášení 21. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů.

Termín vyhlášení výzvy
07.12.2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.01.2018
Termín konání pracovní skupiny
12.01.2018

Vyhlášení 22. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08. 02. 2018 vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence.

Termín vyhlášení výzvy
08.02.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.03.2018
Termín konání pracovní skupiny
09.04.2018

Vyhlášení 23. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08.02. 2018 vyhlašuje 23. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy
08.02.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.03.2018
Termín konání pracovní skupiny
09.04.2018

Vyhlášení 24. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 02. 2018 vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)".

Termín vyhlášení výzvy
22.02.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.06.2018
Termín konání pracovní skupiny
10.07.2018

Vyhlášení 25. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření Infrastruktura základních škol II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 14. 03. 2018 vyhlašuje 25. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Infrastruktura základních škol II.

Termín vyhlášení výzvy
14.03.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.03.2018
Termín konání pracovní skupiny
09.04.2018

Vyhlášení 26. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoemisní vozidla II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 04. 2018 vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla II.“

Termín vyhlášení výzvy
12.04.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.06.2018
Termín konání pracovní skupiny
18.07.2018

Vyhlášení 27. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 17. 05. 2018 vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

Termín vyhlášení výzvy
17.05.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
01.06.2018
Termín konání pracovní skupiny
18.06.2018

Vyhlášení 28. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 28. 06. 2018 vyhlašuje 28. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály III.“

Termín vyhlášení výzvy
28.06.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.06.2018
Termín konání pracovní skupiny
31.07.2018

Vyhlášení 29. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoeminí vozidla III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 23. 08. 2018 vyhlašuje 29. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla III.“

Termín vyhlášení výzvy
23.08.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
07.09.2018
Termín konání pracovní skupiny
17.09.2018

Vyhlášení 30. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 30. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
02.11.2018
Termín konání pracovní skupiny
16.11.2018

Vyhlášení 31. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Infrastruktura ZŠ A infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 31. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
02.11.2018
Termín konání pracovní skupiny
16.11.2018

Vyhlášení 32. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 32. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
14.12.2018
Termín konání pracovní skupiny
19.12.2018

Vyhlášení 33. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 33. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Cyklodoprava IV"

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
02.11.2018
Termín konání pracovní skupiny
16.11.2018

Vyhlášení 34. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 34. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
14.12.2018
Termín konání pracovní skupiny
19.12.2018

Vyhlášení 35. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 35. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“

Termín vyhlášení výzvy
06.12.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
20.12.2018
Termín konání pracovní skupiny
02.01.2019

Vyhlášení 36. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 36. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Termín vyhlášení výzvy
18.10.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
14.12.2018
Termín konání pracovní skupiny
19.12.2018

Vyhlášení 37. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 37. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb“

Termín vyhlášení výzvy
06.12.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.01.2019
Termín konání pracovní skupiny
01.02.2019

Vyhlášení 38. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 38. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály IV“

Termín vyhlášení výzvy
06.12.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.01.2019
Termín konání pracovní skupiny
01.02.2019

Vyhlášení 39. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Infrastruktura středních škol II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 39. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Infrastruktura středních škol II.“

Termín vyhlášení výzvy
06.12.2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
17.01.2019
Termín konání pracovní skupiny
01.02.2019

Vyhlášení 42. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B2.1 INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 42. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B2.1 INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 44. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „TERMINÁLY V.“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 31. 01. 2020 vyhlašuje 44. výzvu k předkládání projektových záměrů – „TERMINÁLY V.“

Termín vyhlášení výzvy
31.01.2020
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
28.02.2020
Termín konání pracovní skupiny
06.03.2020
Změna ve 44. výzvě pro předkládání projektových záměrů­ „Terminály V“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 oznamuje změnu ve 44. výzvě k předkládání projektových záměrů – „Terminály V“.

Původní termín ukončení příjmu žádostí o podporu do MS2014+: 29. 05. 2020 - 24:00
Nový termín ukončení příjmu žádostí o podporu do MS2014+: 30. 06. 2020 - 24:00

Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Cyklodoprava V"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 09. 2019 vyhlašuje 45. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Cyklodoprava V“.

Termín vyhlášení výzvy
12.09.2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
10.10.2019
Termín konání pracovní skupiny
17.10.2019

Vyhlášení 47. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel V.“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 vyhlašuje 47. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel V“.

Termín vyhlášení výzvy
07.05.2020
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
22.05.2020
Termín konání pracovní skupiny
29.05.2020

Vyhlášení 48. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „CYKLODOPRAVA VI.“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 vyhlašuje 48. výzvu k předkládání projektových záměrů – „CYKLODOPRAVA VI.“

Termín vyhlášení výzvy
07.05.2020
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
22.05.2020
Termín konání pracovní skupiny
29.05.2020

Vyhlášení 49. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 – Terminály VI.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 49. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 – Terminály VI.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 50. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 50. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 51. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny
Oznámení změny 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 9. 7. 2020 oznamuje změnu 51. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Popis změny:
Částka dotace ze státního rozpočtu se mění z 639 648,84 Kč na 635 690,30 Kč.

Zdůvodnění změny:
Oprava částky dotace ze státního rozpočtu tak, aby odpovídala max. 10 % z alokace EFRR.

Vyhlášení 53. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace VII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 13. 1. 2021 vyhlašuje 53. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osb a jejich vhodná lokalizace VII.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 54. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel VII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 7. 12. 2020 vyhlašuje 54. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel VII.

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 55. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel VI.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 28. 4. 2021 vyhlašuje 55. výzvu k předkládání projektových záměrů – Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel VI.

Termín vyhlášení výzvy
28.04.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
14.05.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 56. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 56. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

Termín vyhlášení výzvy
19.05.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
04.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 57. Výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření B2.1 Infrastruktura ZŠ V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 57. výzvu k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ V.

Termín vyhlášení výzvy
19.05.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.10.2021
Termín konání pracovní skupiny
Oznámení o změně 57. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) oznamuje změnu 57. výzvy k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání V.

Termín oznámení změny výzvy: 17. 12. 2021

Termín ukončení oznámení: 5. 1. 2022

Oznámení o změně 57. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) oznamuje změnu 57. výzvy k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání V.

Termín oznámení změny výzvy: 26. 11. 2021

Termín ukončení oznámení: 10. 12. 2021

Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A2.1 Cyklodoprava VIII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 58. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava VIII.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.11.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 59. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 59. výzvu k předkládání projektových záměrů – Telematika pro veřejnou dopravu III.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 60. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A2.2 Nízkoemisní vozidla V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 60. výzvu k předkládání projektových záměrů – Nízkoemisní vozidla V.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 61. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Terminály VIII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 15. 6. 2021 vyhlašuje 61. výzvu k předkládání projektových záměrů – Terminály VIII.

Termín vyhlášení výzvy
15.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
31.08.2021
Termín konání pracovní skupiny
Oznámení o změně 61. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 17. 12. 2021 vyhlašuje změny 61. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3. Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace - VIII.

Termín oznámení změny výzvy: 17. 12. 2021

Termín ukončení oznámení:  5. 1. 2022

Vyhlášení 62. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Sociální infrastruktura V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 30. 6. 2021 vyhlašuje 62. výzvu k předkládání projektových záměrů - Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb  V.

Termín vyhlášení výzvy
30.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
15.10.2021
Termín konání pracovní skupiny
Oznámení o změně 62. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) oznamuje změny 62. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.

Termín oznámení změny výzvy: 26. 11. 2021, 12:00

Termín ukončení oznámení: 10. 12. 2021, 12:00

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 25.10.2023