Operační manuál ITIKA°

   

Operační manuál nositele je interním dokumentem, který stanoví procesy a vztahy odpovědnosti za řádnou realizaci nástroje ITIKA° uvnitř organizace.

Pracovní verze připravovaného dokumentu Operačního manuálu ITIKA°je k dispozici zde.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 12.9.2022