Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty)

Statutární město Karlovy Vary se stalo v  roce 2013 jedním z 22 zakládajících členů Asociace měst pro cyklisty, nyní Partnerství pro městskou mobilitu (dále jen spolek). Členství města Karlovy Vary ve spolku má řadu přínosů, zejména transfer zkušeností, finanční výhody, propagaci města na poli cestovního ruchu, zlepšení legislativních podmínek pro projektování staveb dopravní infrastruktury, které dnes neumožňují realizovat řadu elegantních a prostorově nenáročných řešení, a další.

Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace. Zaměřujeme se na otázky spojené s městskou a regionální dopravou a mobilitou.

Posláním spolku je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Spolek mimo jiné usiluje o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření a o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy. Cílem je také podpora cykloturistiky. 

Partnerství pro městskou mobilitu je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Činnost spolku je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou.

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 28.3.2022