Operační manuál

Operační manuál je interním dokumentem Statutárního města Karlovy Vary, který obsahuje jasný a srozumitelný popis postupů a procesů probíhajících při realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV). Jedná se o dokument, závazný pro všechny zapojené aktéry. Představuje návod na ustavení implementační struktury IPRÚ.

Verze operačního manuálu schválená Řídicím výborem dne 2.5.2018, Radou města schváleno 15.5.2018:

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 5.10.2021