Vítězem ankety Město sobě se stal Drahovický most

Hlasy účastníků ankety Město sobě rozhodly o tom, že se roky uzavřený Drahovický most promění,  bude částečně sloužit jako pobytová plocha a vzniknou zde stezky pro pěší a cyklisty. 

Smyslem projektu Město sobě bylo vtáhnout obyvatele Karlových Varů do rozhodování o proměně veřejného prostoru. V rámci diskusních fór a následně prostřednictvím ankety jsme široké veřejnosti nabídli celkem osm návrhů „malých zásahů“, tedy menších projektů pro veřejný prostor. Náměty přitom odborná skupina čerpala z řady podnětů od široké veřejnosti. Nejvíce hlasů získal již zmiňovaný Drahovický most, na druhém místě skončila kultivace prostoru podchodu pod kruhovým objezdem v centru města u řeky Teplé, třetí nejvyšší počet hlasů obdržela úprava vnitrobloku Úvalská. Zda vedle Drahovického mostu dostane pomyslnou zelenou i některý z dalších projektů, rozhodne finanční náročnost a pracovní skupina. „Na realizaci projektů z programu Město sobě jsme v rozpočtu vyčlenili šest milionů korun. Ve spolupráci s Kanceláří architektury města připravíme jednoduchý projekt a studii přeměny a využití Drahovického mostu. Výsledky ankety prodiskutujeme s kolegy ve vedení města i v rámci širší pracovní skupiny a rozhodneme, jak naložíme s dalšími projekty. Myslím, že bychom mohli zvládnout i realizaci úpravy podchodu u Teplé,“ uvádí radní Petr Bursík

Město také bude pokračovat v přípravě a realizaci projektů z předloňské ankety Čtvrti sobě. V rámci tohoto průzkumu dostali obyvatelé možnost navrhnout a později vybrat projekty pro jednotlivé karlovarské čtvrti. Z více než 560 nápadů vzešly i zajímavé náměty, které vyžadují větší investici a také delší přípravu, včetně projektů. Patří sem revitalizace rybníčku v Mozartově ulici v Drahovicích a parkové náměstí u Meteoru v Tuhnicích. Právě úprava okolí rybníčku v Mozartově ulici je naplánována na letošní rok. Cílem je atraktivní lokalitě vdechnout nový život, zkvalitnit břehy vodní plochy a zlepšit přístup k vodě. Vzniknout by zde mělo dřevěné molo, pergola s posezením a další prvky. Na realizaci se budou vedle Kanceláře architektury podílet i Lázeňské lesy a parky. Proměnu parku v Tuhnicích u Meteoru spojí město s rekonstrukcí Krymské ulice. Tato rozsáhlá rekonstrukce je naplánována na rok 2025.

Do ankety Město sobě se zapojilo 211 hlasujících, přičemž mohli zvolit jeden až dva představené projekty. Drahovický most získal 82 hlasů. „Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili a hlasovali. Děkujeme také za řadu podnětů, které jsme obdrželi nad rámec nabízených projektů. Mnohé z nich se týkaly oprav a úprav komunikací, rozšíření parkovacích ploch, stanovišť nádob na odpad. Objevily se tam také náměty například na vybudování komunitních zahrad na sídlištích, vybudování nových workoutových hřišť nebo pergoly a ohniště pro komunitní akce ve čtvrti Počerny. Tyto náměty využijeme jako inspiraci pro plánování dalších projektů ve městě,“ uzavírá Petr Bursík.