Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševník a křídlatka). Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/06/16 ze dne 9.6.2016 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt je realizován od dubna 2016 (dle aktuálních… číst dále
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 1.2.2019 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci kremační pece a sanaci areálu krematoria v Karlových Varech. Kremační pec je od září 2017 nefunkční a pro její zprovoznění je nutná generální oprava v hodnotě cca 7,5 mil. Kč. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a krajské zastupitelstvo ji dne 28.2.2019 schválilo. Termín realizace: 15.2.2019 - 31.12.2019 Dotace… číst dále
Statutární město Karlovy Vary připravuje opravu krytu místní komunikace v ulici Konečná v Karlových Varech. Oprava spočívá v odstranění krytů komunikace, výměně stávajích dožilých sadových a silničních betonových obrubníků za nové, podkládce asfaltových krytů na chodnících a na vozovce a sadové úpravy v okolí obrubníků. V této souvislosti požádalo město Karlovy Vary o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje a krajské… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 28. 1. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Skalní masiv nacházející se na pozemku p.č. 506/1 v k.ú Bohatice v obci Karlovy Vary je delší dobu v havarijním stavu. Na jaře roku 2016 byla na skalním masivu pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i., umístěna tři čidla za účelem monitorování pohybů kamenných bloků na skalním masivu. Z výsledků monitoringu vyplynulo, že skalní masiv je v pohybu a tento skalní masiv hrozí v brzké době možným řícením.… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 11.2. 2020 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 20. 12. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2021 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2021 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
  Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 mil. Kč. Tato částka bude použita na pokrytí rekonstrukce Zámecké věže Karla IV. – Expozice UNESCO. Cílem tohoto projektu je efektivní využití potenciálu cestovního ruchu ve městě a zkvalitnění úrovně infrastruktury cestovního ruchu v historickém centru lázeňské… číst dále
Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 000 000 Kč. Částka bude použita na rekonstrukci Zámecké věže a na zpracování projektové dokumentace na parkovací domy - U Galerie a v ulici Polská.
  Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč. Dotace bude použita na  zpracování doprovodných vzdělávacích programů s přesnou formou a obsahem pro různé cílově skupiny a nákup pomůcek potřebných k vytvoření a realizaci obsahového libreta. Tím dojde k rozšíření stávající expozice Great Spa Towns… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/758/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Zřízení nové zubní ordinace v Karlových Varech. Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude… číst dále
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury. Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022