Pořízení techniky – kompostárna Stará Role

Realizace
Zdroj financování
Státní fond životního prostředí
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
6 091 000 Kč
Celkové výdaje projektu
14 740 220,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 25. 4. 2024 podalo v rámci výzvy č. 6/2023 Národního programu Životní prostředí, prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika žádost o finanční podporu projektu „Pořízení techniky – kompostárna Stará Role“.

Předmětem projektu je pořízení rychloběžného drtiče AK 565 pro zpracování dřevního a zeleného odpadu do kompostárny ve Staré Roli. Výhodou pořízení drtiče je intenzifikace a modernizace kompostárny. Projekt přispěje k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Napište nám váš názor

Drtič