Karlovy Vary UNESCO 2024

Realizace
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Celkové výdaje projektu
2 400 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci dotačního programu Karlovarského kraje – Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 miliony Kč. Tato částka bude použita na projektovou přípravu pro infrastrukturní projekty města související s UNESCO a k rekonstrukci objektu Lázeňská 2 Karlovy Vary.

Napište nám váš názor

Kolonáda