Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary 2023+

Realizace
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
300 000 Kč
Celkové výdaje projektu
400 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu
a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury.

Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt
„Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary 2023+“.

Hlavním cílem plánu rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech je posílit rozvoj udržitelného způsobu dopravy a snížit podíl automobilové dopravy ve městě. Nové řešení dokumentu s ohledem na městskou Strategii KV° 2040 navrhne maximálně prostupnou městskou strukturu, její spojení s páteřními cyklistickými trasami, opatření pro vytvoření komfortních a pokud možno krátkých spojení umožňujících přímý průjezd územím prostřednictvím příjemného veřejného prostoru města.

Celkový rozpočet projektu je 400 000 Kč, přičemž celková přidělená částka  dotace činí 300 000 Kč a vlastní podíl žadatele je 100 000 Kč.

Napište nám váš názor