Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary 2023+

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury. Dotační program je cílen na přípravu
a realizaci projektů k naplňování krátkodobých a dlouhodobých opatření a v souladu s cíli a záměry Karlovarského kraje v oblasti rozvoje aktivní mobility a rozvoje cyklistické infrastruktury.

Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/757/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt
„Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary 2023+“.

Hlavním cílem plánu rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech je posílit rozvoj udržitelného způsobu dopravy a snížit podíl automobilové dopravy ve městě. Nové řešení dokumentu s ohledem na městskou Strategii KV° 2040 navrhne maximálně prostupnou městskou strukturu, její spojení s páteřními cyklistickými trasami, opatření pro vytvoření komfortních a pokud možno krátkých spojení umožňujících přímý průjezd územím prostřednictvím příjemného veřejného prostoru města.

Celkový rozpočet projektu je 400 000 Kč, přičemž celková přidělená částka  dotace činí 300 000 Kč a vlastní podíl žadatele je 100 000 Kč.