Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa

Dokončeno
Zdroj financování
MPO
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
4 910 760 Kč
Celkové výdaje projektu
5 002 584,68 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

V rámci projektu registrační číslo 2182000374 dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 455 ks svítidel v ulicích Pobřežní, Dolní Kamenná, Chebská, Sokolovská, Chodovská, Závodní. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU

Realizace projektu: září 2023 - prosinec 2023

Napište nám váš názor