Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa

Stav projektu
Zdroj financování
Typ projektu
Vazba na strategii města

V rámci projektu registrační číslo 2182000374 dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 455 ks svítidel v ulicích Pobřežní, Dolní Kamenná, Chebská, Sokolovská, Chodovská, Závodní. Celková požadovaná dotace EU: 4. 910.760 Kč .

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU

Realizace projektu: září 2023 - prosinec 2023