Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary -III. Etapa

Realizace
Zdroj financování
MPO
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
4.649.670 Kč
Celkové výdaje projektu
5 809308,62 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

V rámci tohoto projektu dojde ke  kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. Nově je uvažováno s výměnou 535 ks svítidel v městských částech Rybáře, Stará Role, Počerny a Rosnice.  Celková požadovaná dotace EU: 4.649.670 Kč.

Napište nám váš názor