ZŠ Truhlářská – učebna přírodopisu a robotiky

Realizace
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
ITIKA°
Dotace EU
5.778.626,33 Kč
Celkové výdaje projektu
6.798.383,91 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Předmětem projektu je modernizaci prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

Cílem projektu je modernizace učebny přírodopisu včetně zázemí (sklad pomůcek), drobným stavebním úpravám zajišťující lepší prostorové rozložení učebny a umožňující vhodné rozmístění jak úložných prostor, tak i žákovských pracovišť.

Napište nám váš názor

ZŠ Truhlářská – učebna přírodopisu a robotiky