Administrace ITI Karlovy Vary 2023 - 2025

Realizace
Zdroj financování
Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
ITIKA°
Dotace EU
6 561 594 Kč
Celkové výdaje projektu
10 094 760 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Projekt je zaměřen na zajištění administrativních podmínek a kapacit pro vytvoření kvalitní implementační struktury při realizaci integrované strategie ITI Karlovy Vary jako nástroje územní dimenze kohezní politiky České republiky v programovém období 2021 -2027. Cílem projektu je připravit nositele ITI Karlovy Vary po administrativní stránce na řízení a implementaci ITI Karlovy Vary. Úspěšné vybudování fungující implementační struktury v podobě dostatečných a stabilních administrativních kapacit je předpokladem k efektivnímu zajištění a realizaci aktivit souvisejících s naplňováním ITI Karlovy Vary, tedy zejména k realizaci investičně náročných strategických projektů.

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 28. 2. 2025
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000038
Celkové náklady: 10 094 760 Kč
Dotace EU: 6 561 594 Kč

 

Napište nám váš názor