Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary 2023+

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
300 0000
Celkové výdaje projektu
400 000
Zahájení prací
Dokončení prací

Hlavním cílem plánu rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech je posílit rozvoj udržitelného
způsobu dopravy a snížit podíl automobilové dopravy ve městě na základě myšlenky rozvoje
„zdravého“ města dle strategického plánu města – Strategie KV°2040.
 

Napište nám váš názor