Vznik nové zubní ordinace v Karlových Varech - MDDr. Daniel Roman, MBA

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
1000 000 Kč
Celkové výdaje projektu
4 500 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude vybudována v Karlových Varech, v městské čtvrti Drahovice, ve které dosud nejsou poskytovány žádné zdravotnické služby jednotlivých lékařských profesí. 

Nově vybudovaná ordinace bude poskytovat moderní a dostupnou stomatologii, předpokládané zahájení činnosti ordinace je stanoveno na 1. března 2023. Ordinace bude provozována MDDr. Danielem Romanem, MBA dle podmínek stanovených programem Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů ze dne 12. 12. 2022.

Dotace bude využita na pořízení odborného přístrojového vybavení (digitální skener a počítačová
tomografie) do nové zubní ordinace. 

Napište nám váš názor

Přístrojové vybavení