Vznik nové zubní ordinace v Karlových Varech - MDDr. Daniel Roman, MBA

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů.

Na základě usnesení Rady města Karlovy Vary č. RM/758/7/23 ze dne 11. 7. 2023 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na Zřízení nové zubní ordinace v Karlových Varech.

Nová ordinace primární péče v oboru všeobecné zubní lékařství bude vybudována v Karlových Varech, v městské čtvrti Drahovice, ve které dosud nejsou poskytovány žádné zdravotnické služby jednotlivých lékařských profesí. Nově vybudovaná ordinace bude poskytovat moderní a dostupnou stomatologii. Ordinace bude provozována MDDr. Danielem Romanem, MBA. Dotace bude využita na vybavení ordinace odbornými přístroji. Celkový rozpočet projektu je 4 500 000 Kč, přičemž celková přidělená částka  dotace činí 1 000 000 Kč a vlastní podíl žadatele je 3 500 000 Kč.