Projekt „Částečné pokrytí nákladů na opravu kremační pece“

Realizace
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
1 300 000 Kč
Celkové výdaje projektu
5 857 489 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary obdrželo od Karlovarského kraje v rámci individuální dotace částku 1.300.000,- Kč na projekt „Částečné pokrytí nákladů na opravu kremační pece“.

Město Karlovy Vary opraví kremační pec za celkovou částku 5 857 489,- Kč. 

Napište nám váš názor

Kremační pec
kramační pec