Projekty Statutárního města Karlovy Vary

V této sekci naleznete základní informace o projektech, které město připravuje, realizuje či dokončené projekty. 

Při výběru projektu lze využít kritéria dle stavu projektu, zdroje financování, typu projektu nebo vazby na strategii města. Pokud nevyberete žádné kritérium a kliknete na "vyhledat projekty", zobrazí se všechny projekty Statutárního města Karlovy Vary.

Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Projekt je zaměřen na zajištění podmínek, vč. administrativní kapacity pro vytvoření pracovní verze IPRÚ Karlovy Vary a jeho blízkého okolí pro programové období 2014-2020. Cílem projektu je vytvoření kvalitní… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 4.6.2021