Karlovy Vary, Zámecká věž - libreto a realizace komplexních doprovodných a edukačních programů a zpřístupnění celé památky

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

 

Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč.

Dotace bude použita na  zpracování doprovodných vzdělávacích programů s přesnou formou a obsahem pro různé cílově skupiny a nákup pomůcek potřebných k vytvoření a realizaci obsahového libreta. Tím dojde k rozšíření stávající expozice Great Spa Towns of Europa v prostoru Zámecké věže.