Karlovy Vary, Zámecká věž - libreto a realizace komplexních doprovodných a edukačních programů a zpřístupnění celé památky

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
1000 00 Kč
Celkové výdaje projektu
120 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů částku 100.000 Kč.

Dotace byla plně využita na realizaci edukační interiérové stezky umístěné v aplikaci SmartGuide. Hlavní trasa „Zámecká věž – největší lázeňská města Evropy“ slouží návštěvníkům Zámecké věže k plnému poznání atributů lázeňství, na základě kterých byly Karlovy Vary spolu s dalšími deseti městy zapsány na seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Trasa má dva stupně náročnosti – dětská a dospělá. Rozdíl je v podání a komplexnosti informací. Obě verze jsou dostupné i jako audio a v několika jazykových mutacích pro zpřístupnění trasy maximálnímu množství návštěvníků. 

Návštěvník si pomocí svého elektronického zařízení (smartphone / tablet) stáhne aplikaci, která trasy nabízí. K dispozici jsou dvě možnosti využití – buď standartní posouvání do stran, kdy si návštěvník může přečíst/poslechnout co bude chtít, případně jsou umístěné na všech bodech QR kódy, které po načtení navedou návštěvníka přímo k informaci o daném bodu (pohledu).

Jsou zde dvě části. První je vnitřní (expozice Great Spa Towns of Europe), kde aplikace návštěvníkovi sdělí informace o jednotlivých městech na seznamu. A druhá venkovní – pohledy na město z ochozu věže, které vysvětlují jednotlivé atributy a jejich konkrétní návaznost na Karlovy Vary.

Na konci čeká návštěvníka kvíz, který prověří informace získané během prohlídky. Kvíz je zábavný a opět je rozdělen podle náročnosti s ohledem na věk. Po úspěšném absolvování kvízu je připravena odměna na pokladně Zámecké kavárny. 

Cílem programu je informovat a vzdělávat veřejnost o podstatě, tradicích a přínosu lázeňství v Evropě.

Napište nám váš názor

Zámecká věž - libreto
Zámecká  věž libreto
Zámecká  věž libreto