Karlovy Vary - UNESCO 2023

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
2 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu
2 400 000 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary obdrželo v rámci Dotačního programu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO částku 2 000 000 Kč.

Částka bude použita na rekonstrukci Zámecké věže a na zpracování projektové dokumentace na parkovací domy - U Galerie a v ulici Polská.

Napište nám váš názor

Parkovací dům v ulici Polská
Parkovací dům v ulici Polská