Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022

Dokončeno
Zdroj financování
MPO
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Celkové výdaje projektu
5 106 390,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Na základě nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení je uvažováno s kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly. V rámci projektu dojde k výměně 507 kusů svítidel. Výměna se týká svítidel v ulici Mattoniho nábřeží, Sportovní, Táborská, Dalovická, Teplárenská, Sokolovská, Slepá, Celní, Šmeralova, Dolní Kamenná, Ladislava Koubka, U spořitelny, Pobřežní, Elišky Krásnohorské, Hybešova, Roháče z Dubé.

Celková požadovaná dotace EU: 5 106 390,00 Kč (100 % celkových způsobilých výdajů)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU

Realizace projektu: duben 2023 - srpen 2023

                                                                                                                                                                                                                                                               

Napište nám váš názor