Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Sadová kolonáda se nalézá v Dvořákových sadech, v lázeňské části města Karlovy Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony (altány) propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou koncových částí kolonády. Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP vedené pod číslem 2134. Kolonáda slouží jako… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 11.2. 2020 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české a netýkavky žláznaté). Projekt bude realizován… číst dále
Rada Karlovarského kraje vyhlásila dne 20. 12. 2019 dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci… číst dále
Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2021 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2021 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních druhů… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
  Statutární město Karlovy Vary dne 14. 2. 2022 podalo žádost o dotaci z dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora biodiverzity krajiny a zajištění likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Projekt bude realizován od dubna 2022 (dle aktuálních klimatických podmínek – počátek vegetace invazních… číst dále
Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace. Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem… číst dále
Cílem projektu je podpora integrace a jazykového vzdělávání cizinců se zaměřením na děti a mládež. Prevence sociálního vyloučení dětí - cizinců ve školním prostředí.  V rámci snahy o co nejefektivnější způsob začlenění žáků s různorodým kulturně - náboženským, jazykovým i sociálně - ekonomickým zázemím škola podporuje preventivní aktivity, zejména citlivě a ohleduplně integrovat nové s odlišným mateřským jazykem pomocí následujících aktivit… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyňky, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce s cílem rozvoje klíčových kompetencí žáků v řemeslných a technických oborech. Klíčové kompetence v oboru přírodních věd bude u žáků ZŠ Truhlářská rozšiřovat venkovní odborná učebna přírodních věd. Součástí projektu jsou rovněž parkové úpravy v okolí nové učebny včetně vybudování oplocení zajišťující klid a soukromí žáků při výuce a… číst dále
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit vybavení a stavební úpravy dvou nových odborných učeben (učebna chemie a laboratoř) a kabinetu na základě modernizace stávajících prostor v hlavní budově, tak aby žákům ZŠ Konečná, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání a umožněn i bezbariérový přístup do nových učeben v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Popis projektu: Pro zkvalitnění výuky chemie, přírodopisu a vlastivědy v… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022