Projekty Statutárního města Karlovy Vary

V této sekci naleznete základní informace o projektech, které město připravuje, realizuje či dokončené projekty. 

Při výběru projektu lze využít kritéria dle stavu projektu, zdroje financování, typu projektu nebo vazby na strategii města. Pokud nevyberete žádné kritérium a kliknete na "vyhledat projekty", zobrazí se všechny projekty Statutárního města Karlovy Vary.

Vytvořit bezpečné propojení místních částí Rybáře a Dvory s centrem města, čímž se cyklistická a pěší doprava svede z provozně velmi zatížených místních komunikací na bezpečnou cyklostezku se smíšeným provozem (C9). Trasa povede po levém břehu řeky Ohře a kromě zmíněného zvýšení bezpečnosti přispěje i k revitalizaci jejího okolí, které je nyní nevyužívané a velmi zanedbané. Cyklostezka spojí dva hotové úseky cyklostezky - jeden vede podél OC… číst dále
Statutární město Karlovy Vary má nyní platný územní plán, který byl schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje požadavky města i správních orgánů. Během platnosti tohoto Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPKV) se však zásadně změnily základní podmínky, za kterých byl ÚPKV schválen - hospodářské, demografické i společenské, objevily se nové limity v území, podstatně se… číst dále
Předmětem projektu je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících dveřních výplní za vnější hliníkové dveře se zasklením izolačním dvojsklem. Součástí navrhovaného řešení je zateplení střech pavilonů. Cílem projektu je realizovat navržené stavební a technické úpravy všech pavilonů ZŠ Poštovní tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a úspoře provozních nákladů vlastníka budov města Karlovy Vary… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 4.6.2021