Projekty Statutárního města Karlovy Vary

Projekt "Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště" je dvouetapovým projektem, jehož 1. etapa byla zahájena 2. ledna 2009 a ukončena byla 31. 12. 2011. 2. etapa projektu následovala od 1. 1. 2012 a ukončena byla ke dni 30. 4. 2013. Realizací projektu došlo k vybudování hlavního bazénu, který má 6 drah o délce 25 m s hloubkou od 1,2 m do 2,8 m. V místech nejnižší hloubky je bazén spojen s relaxační zónou, ve které je v celé délce… číst dále
Předmětem projektu bylo především řešení areálu, jeho rozšíření a modernizace stávajících sportovních zařízení, včetně výstavby nového zázemí pro sportovně založenou veřejnost. V rámci projektu bylo vybudováno zázemí pro záchranáře (ošetřovna, WC, sprchy, šatna, úklidové komory, garážové stání), hygienické zázemí pro návštěvníky areálu (WC a sprchy, nerezové venkovní sprchy, pítka, objekt převlékáren), dále šatní skříňky umístěné přímo na pláži… číst dále
Cílem projektu bylo využít opuštěnou lokalitu v meandru řeky Ohře pro založení přírodního parku. Základem přírodního parku je uspořádání volnočasových aktivit tak, aby okolí Ohře umožňovalo rekreační a sportovní vyžití obyvatel města bez budování speciálních zařízení a rozsáhlých obslužných staveb. V rámci přírodního parku byla vybudována: hřiště a sportoviště pro všechny věkové kategorie, sportovní stezka v délce 930 m, umělé vodní nádrže, byly… číst dále
Město Karlovy Vary postupně realizuje v souladu s ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu výstavbu víceúčelového areálu pro sport, kulturu a výstavnictví. V souladu s územním plánem město na pozemcích katastrálního území Tuhnice postupně realizovalo tréninkovou a multifunkční halu – KV Aréna a poté krytý plavecký bazén. Dalším projektem v rámci této… číst dále
Projekt je předkládán do ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu. Předkládaný projekt je zcela v souladu s touto prioritní osou a oblastí podpory a přispívá k naplnění jejich cílů.  V rámci oblasti podpory 1.1 byl pro rozvojovou zónu podél řeky Ohře Statutárního města Karlovy Vary zpracován integrovaný plán rozvoje města (IPRM Karlovy Vary), v němž je… číst dále
Nový venkovní bazén bude vybudován v mírném svahu nad stávajícím bazénovým centrem, které bude sloužit jako technologické a šatnové zázemí (šatny, toalety, občerstvení) pro nově budovaný bazén. Součástí venkovního bazénu budou i nově vybudovaná zázemí (toalety, sklad), příslušné pochozí plochy, dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Na pozemku budou provedeny sadové úpravy a bude zatravněn. Víceúčelový bazén, zhotovený z nerezové oceli,… číst dále
Projekt, jehož stěžejní aktivitou je výstavba lávky přes řeku Ohři a navazujících úseků stezky pro pěší a cyklisty pro napojení na stávající úseky cyklistické a volnočasové infrastruktury, je jedním ze záměrů směřujících k rozvoji páteřní cyklistické sítě města Karlovy Vary. Přemostění Ohře je, spolu s navazujícími záměry vedení cyklostezky podél levého břehu řeky Ohře, důležité pro dovedení cyklistické dopravy z páteřních silničních komunikací… číst dále

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 9.9.2022