Veřejné projednání

Ve čtvrtek 13.6.2019 od 17:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání k Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy ve společenském sálu Alžbětiných lázní.

Veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, které se bude konat dne 8. 10. 2020 od 15:00 hod. v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Pozvánka:
Pozvánka PDF52.48 KB

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 10.5.2021