Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy

Pořízení dokumentu Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy Karlovy Vary je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839.

Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy

Dokument Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy

Dokument Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy včetně dokumentu Vyhodnocení koncepce podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001Sb. naleznete na odkazu https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy.

Aktualizované dokumenty „AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU“

Setkání se zpracovateli dokumentu

Ve čtvrtek dne 28.6.2018 se uskutečnilo setkání se zpracovateli dokumentu Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy.

Pozvánka192.46 KB

Další setkání se zpracovateli dokumetu pořádala příspěvková organizace města Karlovy Vary - Kancelář architektury města (KAM). informace k těmto setkáním naleznete na těchto odkazech https://www.kamkv.cz/2-workshop-sump https://www.kamkv.cz/sump-dg-workshop.

Jednání pracovní skupiny

Složení pracovní skupiny bylo stanoveno tak, aby do zpracování dokumentu byly zapojeni všichni důležití partneři a její členi byli jmenováni Radou města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu). Během realizace byli na jednání pracovní skupiny přizváni i další partneři a zástupci subjektů, kteří měli zájem se jednání účastnit.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další informace k projektu a dokumenty naleznete na webové stránce http://www.mobilita-karlovyvary.cz/.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 21.5.2021