StrategieKV° - město zná priority svého rozvoje

Připravili jsme pro vás nový web VARY 2040.cz

Na jaře roku 2012 rozhodla Rada města o vytvoření nové StrategieKV°, oficiálně nazývané Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM), která bude korespondovat s novými dotačními možnostmi, které přináší programové období Evropské unie 2014 – 2020.

Dva a půl roku pracoval široký tým politiků, úředníků, expertů, členů komisí a výborů na tom, aby našli společnou linku k rozvoji Statutárního města Karlovy Vary. Velmi cenné byly desítky diskusních fór, veřejných projednání či jednání studentského parlamentu. Podněty, které se na setkáních diskutovaly, byly jedním z důležitých zadání pro stanovení strategie rozvoje města. Druhým pilířem, na němž je strategie postavena, jsou rozsáhlé analýzy, které byly v rámci přípravy StrategieKV° zpracovány.

Snahou města bylo vytvořit takovou koncepci, která bude moderní, bude reagovat na aktuální potřeby města a zároveň bude zohledňovat současné možnosti, které dává legislativa, finanční možnosti a okolní prostředí.

StrategieKV° je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020. Dokument byl 9. září 2014 schválen Zastupitelstvem města a zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. Zároveň bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní budoucnost v Karlových Varech.

Dokument je členěn na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž každý bude naplňován realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy Vary do roku 2020 realizovat, musí být v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°.

Konkrétní cíle rozvoje města, které jsou uvedeny v dokumentu StrategieKV°, se týkají těchto 8 priorit:

  • Priorita 1 UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ
  • Priorita 2 ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB
  • Priorita 3 PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ
  • Priorita 4 KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ
  • Priorita 5 POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY
  • Priorita 6 ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 
  • Priorita 7 ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
  • Priorita 8 SPRÁVA MĚSTA

Kompletní verze dokumentu StrategieKV°

Zkrácená verze dokumentu StrategieKV°

Analýza rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí ORP Karlovy Vary

Analýza rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí ORP Karlovy Vary vznikla na začátku roku 2016 jako rozpracování priotity 5 - Posílení místní ekonomiky StrategieKV°.

Evaluace StrategieKV°

V roce 2017 byla zpracována evaluace StrategieKV°, jejíž výsledky jsou k nahlédnutí zde:

Za tuto stránku je zodpovědná: Ing. Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 25.10.2023