Plán rozvoje sportu v Karlových Varech

Povinnost obcí zpracovávat plány rozvoje sportu v obci definuje § 6a, odst. 2 Zákona č. 230/2016 sb. ze dne 28. června 2016, kterým se mění zákon č. 115/ 2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Na základě této nové povinnosti musí mít Statutární město Karlovy Vary zpracovaný Plán rozvoje sportu. Dle znění výše uvedeného zákona „plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu“.

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech, jehož zhotovitelem je společnost BDO Advisory s.r.o., byl schválen Radou města Karlovy Vary dne 25.9.2018.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 10.5.2021