Veřejné projednávání

Veřejné projednávání ITIKA°

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrovaného nástroje

„Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace“ (ITIKA°)

oznamuje, že

 veřejné projednávání návrhu dokumentu připravované strategie ITIKA°

pro programové období 2021 – 2027

se uskuteční dne 20. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hodin,

 v Lidovém domě Karlovy Vary, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role.

Návrh koncepce strategie je dostupný na webových stránkách  

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty